СКАД 2000 Счетоводни услуги

Текущо обслужване

Текущо обслужване

повече
Годишно приключване

Годишно приключване

повече
Застраховки

Застраховки

повече
Правни услуги

Правни услуги

повече

Застраховки

В областта на спестовното животозастраховане ние предлагаме програми на три големи западни компании, които са представени на нашия пазар – “Алианц България Живот” АД, “Граве България” АД и “AIG Life България “ АД. Тази дейност ние осъществяваме като партньори на “Евролайф България”ЕООД, дъщерна компания на лидера в консултантския бранш OC Occident Holding AG Швейцария.

Предимствата на валутно-спестовните програми, които предлагаме са:

Сигурност

  • - работи се с известни застрахователни компании с дългогодишен опит
  • - програмите са валутни в евро и щатски долари
  • - вноските се правят дирекнто в животозастраховащото дружество

Доходност

  • - доходността в животозастрахователния бранш е в рамките на 6-8 %, тъй като те инвестират в дългосрочни ценни книжа с по- добра доходност
  • - oсигуреност срещу риск временна нетрудоспособност, смърт при болест и старост, смърт от злополука

Данъчни облекчения

  • - данъчни облекчения могат да ползват, както физическите, така и юридическите лица, съгласно ЗОДФЛ и ЗКПО.