СКАД 2000 Счетоводни услуги

Текущо обслужване

Текущо обслужване

повече
Годишно приключване

Годишно приключване

повече
Застраховки

Застраховки

повече
Правни услуги

Правни услуги

повече

Годишно приключване

  1. Чрез систематизиране и обобщаване на годишната счетоводна информация, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен счетоводен отчет.
  2. Одиторски заверки на годишните счетоводни отчети, съгласно националните и международни счетоводни стандарти.
  3. Данъчни консултации и данъчна защита по корпоративното данъчно облагане, облагането на физическите лица, ДДС, валутен режим, ДОО.Изготвяне на експертни становища по данъчни въпроси, свързани с регистрацията на дружествата, тяхното преобразуване, вливане и ликвидация.
  4. Правни услуги – фирмата работи в сътрудничество с адвокати и съветници, за данъчна защита пред съда.
  5. Представителство – предлагаме представителство на чуждестранни дружества пред местни и държавни власти за корпоративни, ДДС и други цели.