СКАД 2000 Счетоводни услуги

Текущо обслужване

Текущо обслужване

повече
Годишно приключване

Годишно приключване

повече
Застраховки

Застраховки

повече
Правни услуги

Правни услуги

повече

Защо да избера счетоводна къща?

В условията на постоянно променящ се стопански климат и най-вече в областта на счетоводството и данъчното законодателство, нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти услуги с високоефективна практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит.

Няколко са причините, които предопределят избора на съвременния бизнес за обслужване от счетоводна къща.

При възлагане на счетоводното обслужване на счетоводна къща:

  1. Не се правят инвестиции в техника и счетоводен софтуер, нормативни бази даннии методически издания, обучения и участия в семинари.
  2. Не се заделят ресурси за работно място “счетоводител” ( поне 1.5 пъти по-скъпо е поддържането на локален счетоводител).
  3. Работи се с квалифициран и опитен счетоводен персонал, дипломирани ескперт счетоводители, юристи.
  4. Партньорството със счетоводна къща е обвързано с носене на отговорност за евентуални грешки.

Счетоводната практика е огромна и не е по силите на един служител да обхване всичко. Локалният счетоводител в една фирма се затруднява, когато трябва да реши по-сложни и нетрадиционни казуси. От една страна все по-често фирмите-клиенти поставят много въпроси, които в повечето случаи са най-малко счетоводни: ТРЗ, Кодекс на труда, социално осигуряване, търговски сделки. В тези случаи счетоводните къщи следят и реагират на всички промени в данъчното законодателство и уведомяват навреме своите клиенти.

Те работят по-изгодно от гледна точка на разходите и с по-малко грешки. За тях обучението на персонала и анализът на практиката са задължителни. Информационна обезпеченост е абсолютно изискване в работата им. Счетоводната къща поема отговорността за неправилно съставени отчети, неправилно начислени данъци или пропуснати срокове.